خدمات پزشکی

بنیاد بین الملل امداد جهان در بخش خدمات پزشکی و حمایت های درمانی خود، پزشکان و مددکاران بیمارستان را در کنار خود داشته است و برای تسریع درمان بیمارانی که به هر دلیل راهی بیمارستان شده اند و نیاز به کمک دارند تمام تلاش خود را می‌کند تا امید که سلامتی و تندرستی میهمان همیشگی خانه هایشان باشد.