تعمیر مسکن

 

بنیاد خیریه و انسان دوستانه بین الملل امداد جهان با توجه به شناسایی خانواده های نیازمندی که تنها سر پناه آنها زاغه های نا ایمن و نا مطمئن هستند که هرلحظه امکان آوار شدن سقف،ریختن دیوار وجود دارد و دارای محیط هایی کاملا غیر بهداشتی هستند. تصمیم گرفت تا در زمینه ساخت و ساز و تعمیر آن به مددجویان خود خدمات ارائه دهد.افراد پس از مراجعه به بنیاد و شرح وضعیت خود مورد بازدید قرار می گیرند و مکانی که در آن زندگی می کنند شناسایی و نیازمندی های ساخت و ساز آن ثبت می شود.
با توجه به اینکه هر بازسازی به چه تعداد نیرو ،مصالح ،هزینه و زمان نیاز دارد سعی می شود تا برنامه ریزی ساخت و ساز آن تهیه گردد، تمام تلاش ما بر این است که مصالح مورد نیاز ما از خیرین تهیه شود و نیروی انسانی نیز از بین داوطلبین باشد .
تمام خانه های افراد زاغه نشین بلا استثناء نیاز به ساخت و ساز دارد و تمام این خانه ها از نظر ایمنی بسیار بسیار نا مناسب هستند و می شود گفت که تمام مصالحی که برای ساختن یک خانه نیاز است را در موارد مختلف باید مورد استفاده قرار دهیم تا بتوانیم یک خانه حداقل ایمن را برای این افراد تهیه کنیم.